Vabimo vas k sodelovanju na 2. Ekološkem natečaju:

MOJ, TVOJ, NAŠ PLANET z naslovom ŽIVALI IN RASTLINE SLOVENIJE.

Rastline so eno izmed kraljestev živih bitji, v katerega uvrščamo približno 300.000 do danes znanih vrst. Živali so eno izmed kraljestev. Čeprav so nastale kot zadnje od kraljestev, so sedaj prevladujoča oblika življenja.

Ko slišimo stavek, pomagajmo živalim in rastlinam, najprej pomislimo na tropski deževni gozd in polarne medvede. Ne zavedamo pa se, da so živali in rastline tudi v naši neposredni bližini, ki so prav v takšni nevarnosti.

Ljudje imamo doma različne hišne ljubljenčke, ki niso del slovenskega ekosistema. Nekateri ljudje se ljubljenčkov naveličajo in jih spustijo v naravo. Te živali se lahko v naravi razmnožijo in škodujejo našim avtohtonim vrstam (npr.: želve rdečevratke so ogrožale močvirsko sklednico).

Med seboj sta kraljestvi rastlin in živali povezani in eden brez drugega ne moreta obstajati. Pomembno je, da skrbimo za avtohtone rastlinske in živalske vrste.

Vabimo vas, da v sliki, besedi ali filmu razmišljate o rastlinskih in živalskih vrstah domačega okolja.

Natečaj poteka na treh področjih:

  1. LITERARNI NATEČAJ: pesmi in besedila, ki opozarjajo na pomen skrbi za rastline in živali.
  2. LIKOVNI NATEČAJ: slike ali risbe, ki prikazujejo življenje rastlin in živali, opozarjajo na pomen ohranjanja živalskih in rastlinskih vrst in skrbi za njih.
  3. FILMSKI NATEČAJ: Kratki filmi (največ 3 min), ki opozarjajo na pomen ohranjanja rastlinskih in živalskih vrst, ter podajo rešitve za njihovo reševanje.

Sodelujejo lahko vrtčevski otroci od četrtega leta dalje, vsi osnovnošolci (tudi OŠPP in posebni programi VIZ). V vseh kategorijah lahko izdelek pripravi en učenec, razen pri kategoriji FILMI, kjer je zaželeno, da izdelek pripravijo v skupini največ trije učenci.

KRITERIJI pri ocenjevanju izdelka so:

  • Ustreznost izdelka s temo natečaja: Izdelek je osredotočen na določeno temo.
  • Izvirnost izdelka: Izdelek je izviren in izkazuje lastno mišljenje in domišljijo.
  • Estetski vtis izdelka: Izdelek je izdelan skrbno, natančno, estetsko.
  • Sporočilnost izdelka: Izdelek je prodoren in poučen.
  • Slovnična pravilnost – za literarni natečaj: Izdelek je slovnično ustrezen.

Izdelke bo pregledala strokovna komisija.

Na spletni strani https://mojtvojnasplanet.splet.arnes.si/

Izdelke pošljete na e-naslov: narava@os tabor.si ali po pošti na: Osnovna šola Tabor Logatec, Tržaška cesta 150, 1370 Logatec. S pripisom: za Natečaj MOJ, TVOJ, NAŠ PLANET.

Vsi poslani izdelki morajo imeti navedenega avtorja, program in razred, ki ga učenec obiskuje, mentorja in elektronski naslov mentorja.

Zadnji rok za oddajo prispevkov je 20. 3. 2023 .

Mentorji nagrajenih izdelkov bodo o izboru obveščeni po elektronski pošti 14 dni pred podelitvijo nagrad. Prireditev s podelitvijo nagrad bo v petek, 21.4.2023, ob 12.00 v Kulturnem domu Tabor LOGATEC.

(Visited 106 times, 1 visits today)