DSC_0294_resizedRavnateljica OŠ Tabor, ga Miša Stržinar, je DRUGI ŠOLSKI PARLAMENT v šolskem letu 2015/2016 sklicala 1. junija 2016.

Učitelji so zbornico za eno uro prijazno odstopili predstavnikom Skupnosti učencev šole. Predsednik SUŠ, Bor Šuštar, je v uvodnem nagovoru pozdravil prisotne, nato pa predal besedo gospe ravnateljici, da je učencem povedala nekaj spodbudnih misli za začetek parlamenta.

Led je bil prebit in Bor Šuštar je besedo predal delovnemu predsedstvu v sestavi Maks Požarnik Vavken (delovni predsednik), Matej Mlinar (član predsedstva) in Florijan Tomazin (član predsedstva).

Seja je potekala po zastavljenem dnevnem redu:

  1. UVODNI POZDRAV PREDSEDNIKA SUŠ IN RAVNATELJICE OŠ TABOR
  2. EVALVACIJA DELA NA ŠOLI 2015/2016
  3. POBUDE IN MNENJA
  4. RAZNO

Učenci so se aktivno, vljudno in argumentirano vključevali v razpravo z ravnateljico. Ta se je na koncu seje vsem Suševcem zahvalila za sodelovanje v šolskem letu 2015/2016. Še posebej se je ravnateljica zahvalila devetošolcem, Boru Šuštarju, Arlini Letonja, Loti Lapajne in Florijanu Tomazinu, in jim zaželela vse dobro na poti, na katero bodo stopili po odhodu z naše šole. Za konec je še predsednik SUŠ podal svoje misli ob zaključku šolskega leta. Sejo je zaključil delovni predsednik z ugotovitvijo, da je bil drugi parlament izpeljan v prijetnem, pozitivnem vzdušju, kar je bilo moč zaznati na obrazih Suševcev, ki so z dobrimi občutki zapuščali zbornico. Dogajanje je skrbno zabeležila zapisnikarica Jana Beguš.

DSC_0292_resized DSC_0311_resized

                                                                           Darja Merlak, mentorica SUŠ

(Visited 143 times, 1 visits today)