Spoštovani starši,

skladno z Zakonom o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, bodo od 1. 2. 2017 do subvencije v višini celotne cene kosila upravičeni vsi učenci, ki:
– se redno šolajo,
– so prijavljeni na kosilo,
– pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo (Odločba o otroškem dodatku), ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Podatke o subvenciji za učence prijavljene na kosilo bo šola pridobila iz veljavnih evidenc.

Za vsebinska vprašanja povezana z odločbami o otroškem dodatku so pristojni centri za socialno delo.

Lep pozdrav,
šolska svetovalna služba

(Visited 26 times, 1 visits today)