V prvi polovici šolskega leta so se v oddelkih podaljšanega bivanja odvijale različne dejavnosti, ki so bogatile  čas  do učenčevega odhoda domov.

September je potekal kot vsako leto  v znamenju uvajanja v  delo posamezne skupine. Vključili smo se v dejavnosti Tedna mobilnosti .Za prvošolce smo izvedli tedenski tečaj rolanja. Na šolskem igrišču smo izvajali spretnostne poligone.

V oktobru smo v Tednu otroka ponudili učencem različne športne in kulturne  dejavnosti. V tem mesecu so se pričele interesne dejavnosti, ki jih otroci OPB zelo radi obiskujejo. Polepšali smo šolo z dekoracijo v jedilnici in na šolskih oknih. Glavna tema dekoracije so črke , ki hudomušno poplesavajo in tvorijo  besede, ki smo jih premišljeno izbrali. Besede so izbirali otroci in zaposleni.

Sončni dnevi  so nas pogosto vabili na šolsko igrišče, kjer so otroci z navdušenjem sprejeli  nova igrala ob  atletski stezi.

V novembru smo ob rednih dejavnostih največ časa namenili pripravi na Novoletno tržnico. 

Mesec december prinaša za otroke čas, ko njihove oči  žarijo v pričakovanju in  razmišljanju o skrivnih poteh dobrih mož. Ob četrtkih smo se  skupine zbirale  na zgornjem hodniku, kjer so skupine in posamezniki nastopali. Nastopi so nam pričarali praznični čas in vzdušje povezanosti in pripadnosti. Prav poseben dogodek se je zgodil sredi meseca, ko nam je v prostoru šolske  knjižnice gledališki igralec Aleš Valič doživeto interpretiral zgodbo o  Malem princu.

Skupine so bile delovne, ko smo v decembru pripravili in izvedli zimsko dekoracijo šolskih oken.

V januarju smo poleg vseh običajnih dejavnosti v podaljšanem bivanju nadaljevali  s srečevanjem vseh skupin. Na zgornjem hodniku smo ob četrtkih  poslušali nastopajoče in bili navdušeni nad izvirnimi glasbenimi nastopi posameznih skupin. Naša skupna tema je bila glasba.Učenci so peli, igrali na instrumente in  izvajali ritmične skladbe z Orffovimi instrumenti. Z dinamičnim plesnim nastopom so se predstavili učenci plesnega krožka.

Mesec februar se je pričel v znamenju kulturnega praznika. Pred praznikom smo si v podaljšanem bivanju pripravili kulturno prireditev, na kateri so učenci s pomočjo učiteljic nastopali s pesmimi in gledališčem slovenskih avtorjev. Skupaj smo zapeli himno. Krožek pevske pripravljalnice  nam je zapel nekaj otroških pesmi.

Zdaj smo v delovni vnemi pri pripravi spomladanske dekoracije, pripravi na pustovanje in pripravi na marčevske praznike. Počastili bomo mamice in babice in vriskali  prihajajoči pomladi.

Vodja OPB Darja Rupnik

(Visited 117 times, 1 visits today)