REALIZACIJA  DEJAVNOSTI  V OPB

V šolskem letu 2017/18  imamo na šoli 6 skupin podaljšanega bivanja, skupaj 194 otrok.

Šolsko leto smo v posameznih skupinah  pričeli  z  uvajanjem učencev v življenje in delo v podaljšanem  bivanju.

V septembru so se nam z dejavnostjo predstavili  taborniki , ritmična gimnastika , judoisti in tekaški klub. Učenci so se odločali za interesne dejavnosti,  v katere bodo vključeni v tem šolskem letu.V septembru smo izvajali dejavnosti na  temo mobilnost. Opravili smo poučne poti v okolici šole z namenom večje prometne varnosti za učence pešce. Organizirali smo prometne športne igre na zunanjem igrišču. Udeležili smo se vedno uspešne Mini olimpijade v športni dvorani v Dol. Logatcu.

            Mesec oktober smo pričeli s Tednom otroka. Cel teden smo organizirali različne športno ustvarjalne delavnice. Vse skupine so se vključile v izdelovanje  in izvedbo osnovne teme letošnje šolske okenske dekoracije- ŽELVA. Poskrbeeli smo za jesensko dekoracijo hodnika in jedilnice. V tem mesecu so se pričele interesne dejavnosti, v  veliko veselje naših učencev.

            V novembru smo posvetili največ časa pripravi na šolsko Novoletno tržnico. Izvedli smo  delavnico gline, na kateri smo izdelovali podstavke z odtisom žajblja in listov jagode. Pripravili smo učence na plesni nastop na  skupni prireditvi na Novoletnii tržnici. Učenci so pomagali pri zimski dekoraciji šolskih oken in pri zimski  dekoraciji jedilnice. Konec meseca smo v sodelovanju z UTŽ Logatec, z ga.Stražišar in ga.Podjed izvedli delavnico izdelovanja  venčkov, s povdarkom na uporabi naravnih materialov.

            Praznični december je tudi v podaljšanem bivanju potekal v znamenju prihoda dobrih mož in prihoda prazničnih dni. Temu primerno smo v skupinah izvajali različne dejavnosti, imeli praznični nastop skupin in si skupinsko ogledali risanko.

            Mesec januar  nam je na začetku ponudil nekaj snežne odeje, zato smo izkoristi dan na snegu. Učence smo peljali na bližnji hrib na drsanje in lopatanje po snegu. Zaradi nenaklonjenega vremena smo v mesecu januarju večkrat koristili telovadnico za športne igre. V skupinah smo dejavnosti tematsko obarvali s temo o času, o koledarju ipd.

            Mesec februar prinaša praznike in običaje, zato smo dejavnosti vsebinsko okrepili na temo kulture( še posebej obnašanja, hranjenja, pogovarjanja ). Izdelovali smo ilustracije  slovenskih  književnih  junakov . V pričakovanju pusta smo  izdelovali  pustno dekoracijo . Našo jedilnico smo dekorativno polepšali  s pomarančami. Februar nam je natrosil obilno snežno odejo, tako, da so se otroci pred zimskimi počitnicami naužili tudi vedno veselih  iger  na snegu.

Ob koncu vsakega meseca smo tematsko izvedli  srečanje vseh skupin na zgornjem hodniku, kjer se je vsaka skupina predstavila  z dvema točkama: plesom, deklamacijo, petjem, z gledališčem..Redno smo posvečali  čas branju in dejavnostim s knjigo in ob knjigi. V času OPB so učenci  odhajali tudi v  šolsko knjižnico. V času od 13:15 do 14:00 smo čas namenili pisanju domačih nalog in učenju.  Z letošnjim priporočilom staršem, da v tem času ne prihajajo po otroke zaradi zagotavljanja mirnega izvajanje te pomembne dejavnosti , ocenjujemo, da nam je uspelo. V omenjenem času se v delovni tišini pišejo naloge, učitelji učencem ponujajo strokovno pomoč, jih pri delu vzpodbujajo in motivirajo.

Pomemben del časa v podaljšanem bivanju smo namenili igri in sprostitvi , še posebej ob ugodnem vremenu  na šolskem igrišču.

Ob zaključku prvega dela šolskega leta ocenjujem delo v OPB  kot zelo uspešno, organizirano , vsebinsko raznoliko in ustvarjalno. Izvedli smo vse načrtovane dejavnosti v  prvih  mesecih  tekočega šolskega leta.

Vodja OPB , Darja Rupnik

(Visited 68 times, 1 visits today)