Knjižnica Logatec je splošna knjižnica, ki svojo dejavnost opravlja na področju Občine Logatec. Sedež osrednje knjižnice je v Logatcu. V Rovtah, v Hotedršici in na Vrhu Sv. Treh Kraljev pa delujejo tri krajevne knjižnice, ki so enote Knjižnice Logatec.

Iščete lahko po gradivu nacionalne knjižnice, univerzitetnih in visokošolskih knjižnic, specialnih, splošnih, šolskih in zamejskih slovenskih knjižnic.

Zagotavlja dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin s področja znanosti, umetnosti in kulture. Portal vsebuje digitalizirano in izvorno digitalno gradivo. Digitalizirano gradivo je zaradi upoštevanja avtorskopravne zakonodaje v večji meri starejše (izpred leta 1945). Zajema veliko število knjig, časopisov in časnikov, fotografij, rokopisov, notnega gradiva in drugih kulturnih zakladov, ki jih hranijo slovenske knjižnice.

Izvorno digitalno gradivo zajema veliko število sodobnih naslovov predvsem znanstvenih, pa tudi drugih serijskih publikacij. Vedno večji delež gradiva predstavljajo tudi sodobne elektronske knjige slovenskih založnikov. Med najzanimivejše gradivo posameznih držav članic sodijo: posnetki padca berlinskega zidu, fotografije hiše in grobnice italijanskega fizika in astronoma Galilea Galileja, portret Alfreda Nobela, notne partiture Wolfganga Amadeusa Mozarta, dela Sibeliusa, Rože zla pesnika Baudelaira, risbe Leonarda da Vincija, Vermeerjeva slika Dekle z bisernim uhanom …

Svetovna digitalna knjižnica vsebuje pomembne podatke o svetovnih kulturah, ki so predstavljeni z digitaliziranimi rokopisi, zemljevidi, redkimi knjigami, glasbenimi partiturami, zvočnimi posnetki, filmi, fotografijami, digitaliziranimi slikami, arhitekturnimi načrti, itd.

(Visited 30 times, 1 visits today)