KREPITEV KOMPETENCE PODJETNOSTI IN SPODBUJANJE PROŽNEGA PREHAJANJA MED IZOBRAŽEVANJEM IN OKOLJEM V OSNOVNI ŠOLI Namen projekta je razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem. (po ZRSŠ) V projekt je vključenih 30 razvojnih in 90 implementacijskih osnovnih šol. OŠ Tabor je v projekt vključena kot razvojna osnovna šola. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR. Podjetnost kot kompetenca je prisotna na vseh življenjskih področji. Odraža se v skrbi za lastni osebni razvoj. (EntreComp,2019)
https://www.zrss.si/objava/projekt-pogum
(Visited 395 times, 1 visits today)